१२ आश्विन २०८०, शुक्रबार

बीमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

७ फाल्गुन २०७६, बुधबार
बीमा गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू

– बीमा कम्पनी, बीमाका प्रकार र सबै शर्तहरूका बारेमा बुझेर मात्र आफूलाई मिल्ने खालको बीमा गर्नुपर्छ ।
– बीमाको उद्देश्य र आवश्यकता विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
– बीमालेखमा इच्छाएको व्यक्तिका बारेमा प्रस्टसँग उल्लेख हुनुपर्छ ।
– जोखिमको सम्भावना र बीमापछि सुरक्षाको जानकारी हुनुपर्छ ।
– बीमालेख नविकरण मितिमा बीमाशुल्क बुझाउनुपर्छ ।
– बीमा गर्दा बीमाशुल्क तिर्न सकिन्छ वा सकिँदैन, त्यस बारेमा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ ।
– बीमाशुल्क तिरेपछि त्यसको रसिद÷भर्पाइ पछि काम लाग्ने भएकाले सुरक्षित राख्नुपर्छ ।
– बीमाका बारेमा घरको सदस्य वा इच्छ्याएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।

अभिलेख

लोकप्रिय