विकूका सदस्यलाई दसैंको अवसरमा निःशुल्क एटिएम कार्डप्रतिक्रिया दिनुहोस