सहकारीको दोहोरो सदस्यता त्याग्न स्थानीय तहको निर्देशन, कारबाही गर्ने समेत चेतावनी

ललितपुर, २७ भदौ
गोदावरी नगरपालिकाले सहकारीको दोहोरो सदस्यता त्याग्न सूचना जारी गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार एकै स्थानीय तह भित्र कार्यसञ्चलन गरीरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारीको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार २०७७ असोज मसान्त भित्र एउटा मात्र सहकारी छनोट गर्न सूचना जारी गरेको हो ।

यदी दोहोरो सदस्यता नत्यागेमा कारबाही समेत गरिने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ ।

सहकार िऐन २०७४ कात्तिक १ गते जारी भएको थियो । ऐनको दफा ३२ को उप दफा (१) मा एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिको एक भन्दा बढी सहकारीको सदस्यता हुन नपाउने व्यवस्था छ ।प्रतिक्रिया दिनुहोस